Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii ogłasza Konkurs Ofert na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Chirurgii Onkologicznej na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia:

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii ogłasza Konkurs Ofert na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Chirurgii Onkologicznej na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia:
0 23 marca 2016

Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie Konkursowe Chirurgia Onkologiczna

Dokumenty do pobrania:

SWKO – chirurgia onkologiczna

Formularz ofertowy – załącznik Nr 1

Opis kryteriów oceny – załącznik nr 2

Istotne postanowienia umowy – załącznik Nr 3

Posted in Konkursy by Dorota Sęk