DYREKCJA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

LOKALIZACJA
KONTAKT

Dyrektor DCO:

 • dr hab. n. med.
  Adam Maciejczyk
  tel. 71 36 89 601
  tel. 71 36 89 602

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa Ambulatoryjnego :

 • dr n. med.
  Maria Jagas
  tel. 71 36 89 601
  tel. 71 36 89 602

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa Stacjonarnego:

 • dr n. med.
  Ireneusz Pawlak
  tel. 71 36 89 604

Zastępca Dyrektora
ds. Inwestycyjnych:

 • Grzegorz Stryjeński
  tel. 71 36 89 603

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych:

 • Krzysztof Staśkiewicz
  tel. 71 36 89 601
  tel. 71 36 89 602

Główna Księgowa:

 • Jolanta Gutorska
  tel. 71 36 89 213

Naczelna Pielęgniarka:

 • Władysława Głowacz
  tel. 71 36 89 250
dr hab. n. med.

Adam Maciejczyk

dyrekcja_300x300_Adam_Maciejczyk

Dyrektor
Naczelny

Krzysztof Staśkiewicz

dyrekcja_300x300_Krzysztof_Staśkiewicz

Z-ca dyrektora
ds. ekonomicznych

dr n. med.

Ireneusz Pawlak

Ireneusz Pawlak

Z-ca dyrektora
ds. lecznictwa stacjonarnego

Jolanta Gutorska

dyrekcja_300x300_Jolanta_Gutorska

Główny księgowy

Władysława Głowacz

dyrekcja_300x300_Władysława_Głowacz

Naczelna
pielęgniarka

dr n. med.

Maria Jagas

dyrekcja_300x300_Maria_Jagas

Z-ca dyrektora
ds. lecznictwa ambulatoryjnego

Grzegorz Stryjeński

dyrekcja_300x300_Grzegorz_Stryjeński

Z-ca dyrektora
ds. inwestycyjno – eksploatacyjnych

PEŁNOMOCNICY DYREKTORA W DCO:

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

 • Anna Rybicka
  tel. 71 36 89 249

Pełnomocnik ds. Rozwoju Pielęgniarstwa i ds. Praw Pacjenta

 • dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor
  tel. 71 36 89 260

Pełnomocnik ds. Rozwoju DCO:

 • Paweł Zawadzki
  tel. 71 36 89 601/602

Pełnomocnik ds. Jakości Procesów Medycznych:

 • dr n. med. Karol Cisarż
  tel. 71 36 89 211

Pełnomocnik ds. Leczenia Operacyjnego Raka Piersi:

 • prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski
  tel. 71 36 89 391

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

 • Wiesław Kondratiuk
  tel. 71 36 89 257

Pełnomocnik ds. Medycyny Nuklearnej:

 • dr n. med. Andrzej Kołodziejczyk
  tel. 781 440 236