Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu zostało Partnerem realizowanego przez LUX MED. Sp. z o.o. projektu „POSTAW NA PROFILAKTYKĘ!”

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu zostało Partnerem realizowanego przez LUX MED. Sp. z o.o. projektu „POSTAW NA PROFILAKTYKĘ!”
0 24 marca 2017

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu zostało Partnerem realizowanego przez LUX MED. Sp. z o.o. projektu „POSTAW NA PROFILAKTYKĘ!”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Działania 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Celem projektu jest zwiększenie wykrywalności raka szyjki macicy u 5000 aktywnych zawodowo kobiet w wieku 25-59 lat zamieszkujących subregion wrocławski i m. Wrocław.

Realizacja projektu:
Miejsce: LUX MED Sp. z o.o. Centrum Medycyny Rodzinnej ul. Swobodna 1, Wrocław
Czas realizacji: 01.09.2016 r. – 31.08.2018 r.

W realizacji projektu partnerskiego „Postaw na Profilaktykę!” biorą udział:

1. LUX MED Sp. z o.o. – Lider Projektu
2. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu – Partner
3.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie – Partner

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu odpowiedzialne będzie za etap diagnostyczny (ocena mikroskopowa materiału cytologicznego) oraz etap pogłębionej diagnostyki (wykonanie badania kolposkopowego i pobieranie wycinków do badania histopatologicznego).

 

Posted in Aktualności by admin