Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna
0 11 czerwca 2015
  • Założona historia choroby będzie zawsze przypisana do Ciebie niezależnie od typu Poradni czy Oddziału, gdzie będziesz leczony.
  • Niezależnie od tego prosimy o każdorazowe dostarczenie własnej dokumentacji medycznej, wyników badań; należy również zabrać ze sobą wypisy z pobytów w innych szpitalach.
  • Przy wypisie z Oddziału otrzymasz 2 kopie karty informacyjnej, które należy zachować.
  • Wyniki badań histopatologicznych możesz odebrać w gabinecie Chirurgii Onkologicznej po wcześniejszej rejestracji.
  • Wyniki badań laboratoryjnych, receptorów możesz odebrać w punkcie wydawania wyników w budynku A.
  • Jeżeli chcesz się ubiegać o dodatkowe świadczenia od swojego ubezpieczeniodawcy, możesz zgłosić się do Poradni celem wystawienia odpowiedniej dokumentacji lekarskiej czy zaświadczenia o stanie zdrowia. Jest to usługa płatna i należy wcześniej wnieść stosowną opłatę w kasie DCO.
Posted in Szpital by Oleksandr Stepanets