Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w subregionie wrocławskim i m. Wrocław w latach 2016 – 2018

0 2 marca 2017

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor Dolnośląskie Centrum Onkologii serdecznie zaprasza wszystkie Panie aktywne zawodowo w wieku 50-69 lat na badania mammograficzne w ramach realizacji Projektu: “Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w subregionie wrocławskim i m. Wrocław w latach 2016 – 2018” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2018 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego (8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się). Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości kobiet aktywnych zawodowo z terenu województwa dolnośląskiego oraz wykonanie badań mammograficznych 4000 kobiet aktywnych zawodowo, zamieszkujących subregion wrocławski i m. Wrocław. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Zasadami Rekrutacji Uczestniczek Projektu. Do badania można przystąpić po uprzedniej rejestracji telefonicznej lub internetowej. – rejestracja telefoniczna pn. – pt. w godz. 08:00-15:00 pod numere

Posted in Aktualności, Projekty by Oleksandr Stepanets
0 15 grudnia 2016

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) oraz na podstawie regulaminu konkursu ogłasza otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, Numer POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16

 

Tytuł projektu:

Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie 3 województw.

Cel partnerstwa:

  • Wzrost świadomości społecznej na te

Posted in Aktualności, Projekty by admin
0 20 października 2016

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor“Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w subregionie wrocławskim i m. Wrocław w latach 2016 – 2018”

Szanowni Państwo

W ramach projektu „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu Profilaktyki Raka Piersi” w subregionie wrocławskim i m. Wrocław w latach 2016 -2018” Dolnośląskie Centrum Onkologii planuje bezpłatne szkolenie z języka migowego dla kadry medycznej (i okołomedycznej):

Terminy Spotkań

  • I termin – 29-30.10.2016r.
  • II termin – 5-6.11.2016r.
  • III termin – 12-13.11.2016r.
  • IV termin – 19-20.11.2016 r.
  • V termin – 26-27.11.2016 r.
  • VI termin – 3-4.12.2016 r.
  • w godzinach 9.00 – 12.45

Prosimy chętnych o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu wypełniając deklarację uczestnictwa w projekcie i wysyłając podpisany s

Posted in Aktualności, Projekty by admin
0 18 października 2016

Szanowni Państwo

Zapraszamy lekarzy i pielęgniarki na szkolenie dotyczące profilaktyki raka piersi finansowane z funduszy unijnych

Szklarska Poręba 22-23 października Hotel Bornit **** – szkolenie, nocleg wraz z pełnym wyżywieniem bezpłatnie

Chętnych prosimy o pilne wypełnienie zgłoszenia (załącznik) i wysłanie na adres: a.kopka@pracodawcyzdrowia.pl

Posted in Aktualności, Projekty by admin