Rozstrzygnięcie Konkursu – Moduł II z dnia 07.07.2016r

0 27 lipca 2016

Komisja Konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego  Konkursu Ofert z zakresu wykonywania badań specjalistycznych – Moduł II z dnia 7.07.2016r. Rozstrzygnięcie Konkursu- Moduł II

Posted in Konkursy by Dorota Sęk
0 18 lipca 2016

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu informuje iż termin składania ofert w Konkursie na udzielenie świadczeń w zakresie badań specjalistycznych zostaje przedłużony

Posted in Konkursy by Dorota Sęk
0 7 lipca 2016

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń z zakresu wykonywania badań specjalistycznych na rzecz pacjentów DCO we Wrocławiu

Dokumenty do pobrania:

Posted in Konkursy by Dorota Sęk
0 20 czerwca 2016

Wrocław dnia 20.06. 2016 r.

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 53-413 Wrocław ,pl. Hirszfelda 12

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu .

  1. Przedmiotem przetargu ,pisemnego jest sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego, którym jest komora laminarna, rok zakupu: 1998, nr fabryczny: 98101450, nr inwentarzowy: TIV 43-11/9. Wartość początkowa komory laminarnej wynosiła 23.799,73zł, wartość księgowa obecnie wynosi 0,00 zł (umorzona). Wartość w/w komory laminarnej do uruchomienia procedury sprzedaży została wyceniona na kwotę 5.145,00 zł – Komora laminarna jest sprawna . – Oferent na własny koszt wraz demontażem zobowiązany jest do wyprowadzenia z pomieszczenia, załadunku i transportu aparatu z DCO najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
  2. Oferta powinna zawierać: – oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia – dane o oferencie: nazwę i siedzibę, NIP, lub imię i nazwisko i adres zamieszkania – proponowaną cenę za przedmiot przetargu 5.145,00 zł (nabywca je

Posted in Konkursy by admin
0 6 czerwca 2016

Wrocław, 06.06.2016.

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 53-413 Wrocław ,pl. Hirszfelda 12

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu .

  1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż wraz z demontażem : Tomograf Komputerowy SIEMENS SOMATOM Sensation Open, rok prod. 1999, w pełni zmodernizowany w roku 2007, nr seryjny 49415, nr inwentarzowy TIV 40-15/1 . Wartość początkowa w/w aparatu wynosiła 6.783.402,76 zł, wartość księgowa obecnie wynosi 0,00 (umorzona). Wartość w/w aparatu do uruchomienia procedury sprzedaży została wyceniona na kwotę 195.000,00 zł netto (razem z demontażem). – aparat Tomograf Komputerowy jest sprawny. – oferent na własny koszt wraz demontażem zobowiązany jest do wyprowadzenia z pomieszczenia, załadunku i transportu aparatu z DCO najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
  2. Oferta powinna zawierać: – oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, – dane o oferencie: nazwę i siedzibę, NIP, lub imię i nazwisko i adres zamieszkania, – proponowaną cenę za przedmiot przetargu w wysokości co naj

Posted in Aktualności, Konkursy by admin
0 30 maja 2016

Wrocław dnia 30.05. 2016 r.

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 53-413 Wrocław ,pl. Hirszfelda 12

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu .

  1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego, którym jest komora laminarna, rok zakupu: 1998, nr fabryczny: 98101450, nr inwentarzowy: TIV 43-11/9. Wartość początkowa komory laminarnej wynosiła 23.799,73zł, wartość księgowa obecnie wynosi 0,00 zł (umorzona). Wartość w/w komory laminarnej do uruchomienia procedury sprzedaży została wyceniona na kwotę 7.350,00 zł – Komora laminarna jest sprawna. – Oferent na własny koszt wraz demontażem zobowiązany jest do wyprowadzenia z pomieszczenia, załadunku i transportu aparatu z DCO najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
  2. Oferta powinna zawierać: – oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia – dane o oferencie: nazwę i siedzibę, NIP, lub imię i nazwisko i adres zamieszkania – proponowaną cenę za przedmiot przetargu 7.350,00 zł (nabywca jest zwolniony z podatku VAT) – przed przystąpieniem do przetargu uczestnik jest zobowiązany wnieść

Posted in Konkursy by admin
0 18 maja 2016

Wrocław dnia 18.05.2016 r.

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 53-413 Wrocław ,pl. Hirszfelda 12

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu .

  1. Przedmiotem sprzedaży wraz z demontażem jest : aparat RTG do zdjęć ze stołem z pływającym blatem i zawieszeniem sufitowym lampy typ MULTIX TOP P firmy SIEMENS rok prod. 2007 rok instalacji 2007 nr seryjny 1212 nr inwentarzowy TIV 40-2/5 wraz z systemem ucyfrowienia RTG typ FCR CAPSULA XL oraz stojakiem Buckyego VERTIX – aparat RTG jest sprawny . – oferent na własny koszt wraz demontażem zobowiązany jest do wyprowadzenia z pomieszczenia, załadunku i transportu aparatu z DCO najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
  2. Oferta powinna zawierać: – oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia – dane o oferencie: nazwę i siedzibę, NIP, lub imię i nazwisko i adres zamieszkania – proponowaną cenę netto (nabywca jest zwolniony z podatku VAT)
  3. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia aparatu RTG lub najpóźniej do dnia podpisania umowy kupna –sprzedaży – umowa kupna-sprzedaży zostanie zawarta nie później niż 7 dni od dnia zaw

Posted in Konkursy by admin
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support