„Badajcie się Drogie Mamy, bo my dzieci Was kochamy” – VIII edycja

0 23 maja 2017

„Badajcie się Drogie Mamy, bo my dzieci Was kochamy” – VIII edycja

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu wspólnie z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi oraz Fundacją „Razem Wygramy” po raz ósmy organizuje akcję profilaktyczną w przedszkolach. Tuż przed Dniem Matki do przedszkoli na całym Dolnym Śląsku trafią laurki w formie kolorowanek. Każde dziecko dostanie do pokolorowania laurkę, na odwrocie której będzie zamieszczone zaproszenie dla mamy na bezpłatne badanie cytologiczne. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne oraz indywidualne zaproszenie kobiet na bezpłatne badanie cytologiczne poprzez wręczenie laurek swoim mamom przez dzieci. W tym roku ponad 76 000 laurek trafi do blisko 900 przedszkoli. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Posted in Aktualności by admin
0 10 maja 2017

Szanowni Państwo,

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu podejmuje próbę pozyskania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia. W celu przeprowadzenia rzetelnej identyfikacji Państwa potrzeb w tym zakresie zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety. https://www.webankieta.pl/ankieta/273977/rozwoj-elektronicznych-uslug-w-dco-podmioty-lecznicze.html Dziękujemy! Dyrekcja DCO

Posted in Aktualności by admin
0 9 maja 2017

Szanowni Państwo,

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu podejmuje próbę pozyskania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia. W celu przeprowadzenia rzetelnej identyfikacji Państwa potrzeb w tym zakresie zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety. https://www.webankieta.pl/ankieta/273113/rozwoj-elektronicznych-uslug-w-dco-podmioty-gospodarcze.html Dziękujemy! Dyrekcja DCO

Posted in Aktualności by Oleksandr Stepanets
0 28 kwietnia 2017

Otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne

Działanie 2.1 E-usługi publiczne

Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne

  Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu (DCO), na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (Nr naboru RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17).

1.Cele partnerstwa i zakres

Posted in Aktualności by admin

0 28 kwietnia 2017

IMG_2784 SZPITAL SZUKA ONKOPRZYJACIÓŁ

W Dolnośląskim Centrum Onkologii ruszył projekt „ONKOPRZYJACIEL”. Pomysł jest prosty: pacjenci-wolontariusze po przebytym leczeniu z powodu określonego nowotworu – wspierają nowych chorych z takim samym rozpoznaniem, których czeka leczenie lub są w jego wstępnej fazie. „ONKOPRZYJACIEL” jest projektem unikatowym w skali kraju, choć inspirowaliśmy się podobnymi działaniami, które z powodzeniem stosują kraje skandynawskie (Norwegia). Taki rodzaj wsparcia pozytywnie wpływa na samopoczucie nowych pacjentów oraz sam przebieg leczenia. DCO jest w trakcie tworzenia bazy pacjentów, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie i zostać wolontariuszami. Poszukujemy osób dobrej woli, które przeszły leczenie onkologiczne i są gotowe wesprzeć innych. Z wyłonionymi wolontariuszami podpiszemy umowy o współpracy. Każdy z wolontariuszy weźmie udział w szkoleniu na temat udzielnego wsparcia i sposobów komunikacji z nowymi pacjentami. Szkolenie poprowadzą psycholodzy pracujący w DCO. Koordynatorką projektu jest dr Elżbieta Garwacka-Czachor, pełnomocnik ds. praw pacjenta w DCO. Akcję objęli patronatem honorowym: wicemarszałek województwa

Posted in Aktualności by Oleksandr Stepanets
0 27 kwietnia 2017

Szanowni Państwo,

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu podejmuje próbę pozyskania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia. W celu przeprowadzenia rzetelnej identyfikacji Państwa potrzeb w tym zakresie zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety. https://dcoezdrowie.webankieta.pl/ Dziękujemy za zaangażowanie! Dyrekcja DCO

Posted in Aktualności by admin
0 27 marca 2017

unia

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

zostało Partnerem realizowanego przez Pracodawców Zdrowia

projektu pn.: „Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa V wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

  Lider Projektu: Pracodawcy Zdrowia Partner Projektu: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu   Cel Projektu: podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji 240 lekarzy z terenu całej Polski odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju. Grupa docelowa Projektu: lekarze z terenu całej Polski, głównie lekarze zatrudnieni w podmiotach leczniczych POZ.   Projekt przewiduje przeprowadzenie 6 szkoleń. Lider Projektu – Pracodawcy Zdrowia odpowiada za przeprowadzenie szkolenia nr 1, 2, 3 i 4:

  1. Prawidłowe wykonywanie spirometrii wraz z interpret

Posted in Aktualności by Oleksandr Stepanets
0 24 marca 2017

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu zostało Partnerem realizowanego przez LUX MED. Sp. z o.o. projektu „POSTAW NA PROFILAKTYKĘ!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działania 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Celem projektu jest zwiększenie wykrywalności raka szyjki macicy u 5000 aktywnych zawodowo kobiet w wieku 25-59 lat zamieszkujących subregion wrocławski i m. Wrocław.

Realizacja projektu: Miejsce: LUX MED Sp. z o.o. Centrum Medycyny Rodzinnej ul. Swobodna 1, Wrocław Czas realizacji: 01.09.2016 r. – 31.08.2018 r.

Posted in Aktualności by admin
0 23 marca 2017

Szanowni Pacjenci

W związku z nagłą awarią aparatu TrueBeam w Zakładzie Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, informujemy, że mogą zdarzyć się opóźnienia w przyjęciu wszystkich planowanych pacjentów.

Zapewniamy, że staramy się tak organizować pracę pozostałych aparatów, żeby chorzy jednak zostali poddani terapii w odpowiednim czasie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Istnieje także możliwość leczenia w zamiejscowych filiach Zakładu Radioterapii DCO w Legnicy i Jeleniej Górze. Oba ośrodki radioterapii wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt z bezpośrednim podłączeniem do serwerów znajdujących się w szpitalu we Wrocławiu.

Leczenie odbywa się więc pod kontrolą specjalistów DCO. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że już w czerwcu Zakład Radioterapii DCO będzie dysponował nowym aparatem do radioterapii, co znacznie usprawni przyjmowanie i leczenie pacjentów.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności, na jakie jesteście Państwo narażeni z powodu awarii sprzętu. O sytuacji na bieżąco informować będą lekarze i technicy.

Posted in Aktualności, Szpital by admin
0 20 marca 2017

Już 27 marca (poniedziałek) rusza trzecia edycja „SZKOŁY DLA PACENTÓW ONKOLOGICZNYCH I ICH RODZIN”. Organizatorem i pomysłodawcą szkoły jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Akcję finansowo wspiera „Razem Wygramy” fundacja wspierania onkologii dolnośląskiej.

Wszystkie warsztaty, konsultacje ze specjalistami oraz wykłady są bezpłatne. Chcielibyśmy wesprzeć chorych w zmaganiu się z chorobą nowotworową. Szkoła ma pomóc w lepszym zrozumieniu przebiegu choroby, konieczności stosowania się do zaleceń lekarskich oraz w pozytywnej adaptacji do zmienionych chorobą wyzwań codziennego życia.

Warsztaty i wykłady poprowadzą głównie specjaliści DCO – lekarze, psycholodzy, rehabilitanci, pielęgniarki. W sumie organizatorzy zaplanowali 20 spotkań, które będą odbywały się w poniedziałki i czwartki od godz. 15.30.

Miejsce: DCO przy pl. Hirszfelda 12, BUDYNEK F, II piętro, sala 207 – udział bezpłatny.

Zapisy i dodatkowe informacje: dr Elżbieta Garwacka-Czachor, tel. 71/36 89 260 w godz.9.00-12.00 lub email: garwacka.e@dco.com.pl

Posted in Aktualności by admin
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support