ANKIETA E-USŁUGI

ANKIETA E-USŁUGI
0 27 kwietnia 2017

Szanowni Państwo,

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu podejmuje próbę pozyskania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia.

W celu przeprowadzenia rzetelnej identyfikacji Państwa potrzeb w tym zakresie zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety.

https://dcoezdrowie.webankieta.pl/

Dziękujemy za zaangażowanie!
Dyrekcja DCO

Posted in Aktualności by admin