ADAM MACIEJCZYK NA CZELE POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO

ADAM MACIEJCZYK NA CZELE POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO
0 20 października 2016

dyrekcja_300x300_Adam_MaciejczykDyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii dr hab. Adam Maciejczyk stanie na czele zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Wybory na nowego przewodniczącego-elekta są następstwem dobiegającej końca 4-letniej kadencji prof. Jacka Fijutha, onkologa z Łodzi.
Zgodnie ze statutem PTO, funkcję przewodniczącego Towarzystwa można pełnić tylko raz. Prof. Fijuth przewodniczył PTO od 2013 roku.

Dr hab. Adam Maciejczyk (1970) jest onkologiem, radioterapeutą, specjalizuje się w terapii nowotworów wieku dziecięcego.

Od grudnia 2014 jest dyrektorem Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, z którym był związany jako lekarz od 1996 roku. Przez wiele lat pracował w Zakładzie Teleradioterapii, gdzie pełnił również obowiązki kierownika zakładu.

W kwietniu 2016 roku wybrany na Prezesa Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Członek Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie (od 2016 roku). Dotychczas członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (od 2013 roku).

Posted in Aktualności by admin