Oddziały i Zakłady

Zakład Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii

A A A
Zakład Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii
 


Zakład Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,
tel. 071 36 89 542-543
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
 
Personel:

Zespół liczy 25 osób w tym 3 lekarzy - z drugim stopniem specjalizacji, 5 lekarzy rezydentów, 8 techników, 3 sekretarki, 3 rejestratorki, 3 osoby personelu pomocniczego.
 • Kierownik Zakładu lek. med. specjalista radiolog Anna Banaszek
 • Z-ca Kierownika lek. med. specjalista radiolog Jerzy Rudy
 • lek. med. specjalista radiolog Małgorzata Drozd
 
Pracownie
 
 • Pracownie RTG Ogólnodiagnostyczne
 • Pracownie USG
 • Pracownia Kontroli Jakości Aparatury Rentgenodiagnostycznej
Rejestracja na badania tel.: 071 36-89-544
 
 • Pracownia RTG Ogólnodiagnostyczna w budynku H - tel.071 36-89-543
Sprzęt:
 • aparat rtg - SIRESKOP CX "SIEMENS" 
 • Pracownia RTG Ogólnodiagnostyczna w budynku A- tel.071 36-89-547
Sprzęt:
 
 • aparat rtg - MULTIX TOP "SIEMENS"
 • system ucyfrowienia pośredniego CR FUJI
 • Pracownia RTG Ogólnodiagnostyczna w budynku B - tel.071 36-89-546
 
Sprzęt:
 • aparat rtg - MULTIX TOP "SIEMENS"
 • aparat rtg mobilny POLIMOBYL PLUS "SIEMENS"
 • system ucyfrowienia pośredniego CR FUJI
 
Zakład Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii wykonuje około 13 500 badań rocznie. Działalność pracowni rentgenodiagnostycznych obejmuje pełen zakres badań z radiologii konwencjonalnej. 
 
Pracownia USG w budynku A tel. 071 36-89-587

Aparatura diagnostyczna:
 • SONOLINE "G 60 S "
 
Pracownia USG w budynku B tel. 071 36-89-586

Aparatura diagnostyczna:
 • SONOLINE VERSA PRO CF
 • ALOKA ALPHA 7
W pracowniach wykonywane są wszystkie rodzaje badań USG. Rocznie wykonywanych jest około 6 500 badań.

Pracownia Kontroli Jakości Aparatury Rentgenodiagnostycznej
 
tel/fax 071 3689568
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
Pracownia formalnie istnieje od 2002 roku w ramach Zakładu Radiologii, obecnie Zakładu Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii, Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

W pracowni pracują:
 • Kierownik Zakładu Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii - lek. med. spec. radiolog Anna Banaszek,
 • fizyk - mgr Elżbieta Pater
 • fizyk - mgr inż. Małgorzata Szewczyk
 • fizyk - mgr inż.Mateusz Weżgowiec
Pracownia zajmuje się:

 

 • Opracowaniem , wdrąaniem oraz wykonywaniem testów podstawowych aparatury ucyfrowionej w rentgenodiagnostyce ogólnej.
 • Szkoleniem techników w wykonywaniu testów w rentgenodiagnostyce ogólnej.
 • Wykonywaniem testów specjalistycznych dla aparatów mammograficznych w DCO oraz na zlecenie zewnętrzne innych pracowni mammograficznych (upoważnienie PWIS we Wrocławiu 01/2006); głównie z województwa dolnośląskiego.
 • Szkoleniem techników elektroradiologii w zakresie testów podstawowych analogowych w pracowniach mammograficznych w ramach współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Programy Profilaktyczne.
 • Współpracą z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym i z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym w zakresie kontroli, wykonywanych z upoważnienia Ministra Zdrowia, w pracowniach mammograficznych, realizujących badania w ramach programu przesiewowego.
 • Współuczestniczeniem we wdrożeniu systemu zarządzania jakością w Dolnośląskim Centrum Onkologii i koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem tego systemu w zakresie kompetencji.
 • Doradztwem w zakresie aparatury oraz testów podstawowych i systemu zarządzania jakością w pracowniach mammograficznych.
 • Organizacją pomiarów porównawczych dla fizyków oraz inżynierów serwisowych w z zakresie testów podstawowych i specjalistycznych w pracowniach mammograficznych i ogólnej rentgenodiagnostyce.
 • Współpracą w zakresie tworzenia standardów pomiarowych w diagnostyce obrazowej na potrzeby dokumentów legislacyjnych (rozporządzeń).
 • Kontrola jakości aparatury USG ( w przygotowaniu).
 • Współpracą z Państwowym Centrum Akredytacji.