ADRES I TELEFONY

A A A

 

Adres

pl. Hirszfelda 12 53-413 Wrocław

 

Sekretariat:

 • 71 36 89 201
 • 71 36 89 202
 • fax: 71 36 89 219
 • e-mail: dco@post.pl

 

RZECZNIK PRASOWY DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

Maciej Kozioł tel. +48 519 17 12 92

 

REJESTRACJA TELEFONICZNA DLA PACJENTÓW od pn. do pt. w godz. 07:00 do 15:30

 

Nr telefonów :

 • 71 36 89 571 Poradnia Chirurgiczna, Poradnia Profilaktyki Chorób Sutka
 • 71 36 89 572 Poradnia Ginekologiczna, Poradnia Radioterapii, Poradnia Onkologiczna
 • 71 36 89 270 Poradnia Profilaktyki Chorób Sutka,
 • 71 36 89 270 Poradnia Chemioterapii rejestracja od godz. 11:00 do 15:30

 

Administracja

 

 • Apteka - 36 89 266
 • Archiwum - 36 89 210
 • Dział Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych - 36 89 262
 • Dział Informatyki - 36 89 252
 • Dział Zamówień Publicznych i Logistyki - 36 89 584
 • Dział Finansowo-Księgowy - 36 89 214
 • Dział Organizacji i Kadr - 36 89 206
 • Dział Techniczno - Eksplotacyjny - 36 89 223
 • Promocja zdrowia - 36 89 254
 • Przełożona Pielęgniarek - 36 89 250
 • Sekretariat Dyrektora DCO 36 89 201, 36 89 202
 • Pełnomocnik ds. Jakości - Anna Rybicka 36 89 249
 • Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta - Ryszard Bubień 36 89 261
 • Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Badania Przesiewowe - 36 89 254

 

Oddziały, Zakłady, Przychodnia

 


 • Dział Diagnostyki Obrazowej i Małoinwazyjnej Chorób Gruczołu Sutkowego - 36 89 566 - rejestracja na badania przesiewowe
 • Dział Diagnostyki Obrazowej i Małoinwazyjnej Chorób Gruczołu Sutkowego - 36 89 559 - rejestracja na badania USG,MAMM.BIOP.
 • Oddział Chirurgii Onkologicznej I - 36 89 301
 • Oddział Chirurgii Onkologicznej II - 36 89 333
 • Oddział Chemioterapii - 36 89 362, 36 89 364
 • Oddział Radioterapii Ginekologicznej I - 36 89 391
 • Oddział Radioterapii Ginekologicznej II 36 89 422
 • Oddział Radioterapii I - 36 89 457
 • Oddział Radioterapii II - 36 89 472
 • Poradnia Medycyny Paliatywnej - 36 89 291
 • Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna:
  • rejestracja pierwszorazowa - 36 89 571
  • rejestracja poszpitalna - 36 89 572
 • Zakład Radiologii
  • Rejestracja na badania USG, TK, MR - 36-89 544
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego - 36-89 410
  • Pracownia Tomografii Komputerowej - 36-89 551
  • Pracownia USG - 36-89 587
  • Pracownia RTG - 36-89 542
 • Zakład Epidemiologii - 36-89 554
 • Zakład Brachyterapii - 36-89 437
 • Zakład Teleradioterapii- 36 89 501