Dla Pacjenta
Szpital
Pakiet Onkologiczny
Filie DCO
Dyrekcja

Prawa Pacjenta

 

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA
W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII

 

Dolnośląskie Centrum Onkologii
pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław

 

BUDYNEK H, POKÓJ 409

 

300x300_Ryszard_Bubień

 • Ryszard Bubień
  tel. 71 36 89 26

 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta zgodnie ze swoimi kompetencjami czuwa nad przestrzeganiem praw pacjenta w Dolnośląskim Centrum Onkologii, wskazuje tryb postępowania, jeśli te prawa są naruszane, udziela odpowiedzi na skargi i pytania pacjentów oraz interweniuje w ramach DCO.

 

Zadania:

 

 • Monitorowanie przestrzegania praw pacjenta
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków od pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, w zakresie przestrzegania praw pacjenta
 • Podejmowanie działań interwencyjnych związanych z realizacją praw pacjenta
 • Służenie pomocą pacjentom i ich przedstawicielom ustawowym – wskazuje tryb interwencji w przypadku naruszania praw pacjenta w szpitalu
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz przestrzegania praw pacjenta
 • Współpraca z Rzecznikami: Odpowiedzialności Zawodowej w Okręgowej Izbie Lekarskiej oraz
 • Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
 • Współpraca z mediami w zakresie przestrzegania praw pacjenta

 

Przydatne linki:

 

 

Broszura Praw Pacjenta

 

Pełnomocnik Komendanta ds. Pacjenta zgodnie ze swoimi kompetencjami czuwa nad przestrzeganiem praw pacjenta w placówce, wskazuje tryb postępowania, jeśli te prawa są naruszane, udziela odpowiedzi na skargi i pytania pacjentów oraz interweniuje w ramach 4. WSKzP.