Dla Pacjenta
Szpital
Pakiet Onkologiczny
Filie DCO
Dyrekcja

Rejestracja ogólna:

Dolnośląskie Centrum Onkologii
pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław

Od środy 29 czerwca do wszystkich gabinetów Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej (w budynku H) obowiązuje system kolejkowy.

Prosimy pacjentów o pobranie biletu w numeratorze, który znajduje się na parterze naprzeciwko informacji.

Przepraszamy za ewentualne trudności. System jest dopiero wdrażany i ma usprawnić obsługę pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii.

Rejestracja telefoniczna:

Czynna od poniedziałku do piątku

w godz. od 7:00 do 16:00:

tel. 71 36 89 270
tel. 71 36 89 571
tel. 71 36 89 572

BUDYNEK H, PARTER

W rejestracji na parterze budynku H rejestratorka medyczna zakłada INDYWIDUALNĄ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ – HISTORIĘ ZDROWIA I CHOROBY na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość i innych danych uzyskanych od pacjenta, opiekuna, czy rodziny.

Harmonogram pracy Pracowni Endoskopowej DCO

dla pacjentów ambulatoryjnych

 • Poniedziałek- 11:25 -19:00
 • Wtorek -7:30 – 15:05
 • Środa – 7:00 – 18:00
 • Czwartek -7:30 – 15:05
 • Piątek -7:30 – 15:05

Rejestracja telefoniczna na badania odbywa się we wtorki, czwartki, piątki od 12:00 do 14:00

Pozostałe dni rejestracja w godzinach pracy poradni.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty
  (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL,
  adres zamieszkania / zameldowania wraz z kodem pocztowym, imiona rodziców)
 • skierowanie do poradni, w której jest ono wymagane
 • telefony kontaktowe

Pacjent zostaje zarejestrowany do wybranego gabinetu specjalistycznego i ustala się termin wizyty. Informujemy, że w związku z wdrożeniem PAKIETU ONKOLOGICZNEGO wprowadzono zmiany organizacyjne w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej dotyczące rejestracji:

 • Aktualnie obowiązuje rejestracja telefoniczna lub przy okienku na pierwszy wolny lub wybrany termin.
 • Nie gwarantujemy możliwości przyjęcia w gabinecie specjalistycznym w dniu rejestracji.
 • Pacjenci pierwszorazowi, zgłaszający się z Kartą DiLO ( Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego) lub z rozpoznaniem histopatologicznym przyjmowani są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia.
 • W przypadku braku wolnych miejsc w dniu zgłoszenia ustalany jest termin udzielenia świadczenia w AP-KOLCE (system kolejek centralnych).

Rejestratorka ustala pierwszy wolny termin wizyty w poszczególnych gabinetach konsultacyjnych, ewentualnie przybliżoną godzinę przyjęcia pacjenta.

Pacjent zarejestrowany telefonicznie:

 • po przybyciu zgłasza się bezpośrednio do wybranego gabinetu
 • w przypadku niemożności zgłoszenia się w wybranym terminie na wizytę lekarską, prosimy co najmniej jeden dzień wcześniej zgłosić rezygnację.
 • w przypadku, gdy w systemie e-WUŚ nie ma potwierdzenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent zobligowany jest do podpisania oświadczenia lub do pokrycia kosztów udzielonego świadczenia medycznego