Oddziały i Zakłady

Zakład Diagnostyki Chorób Piersi

A A A

  Personel zespołu liczy:

 

Kierownik Zakładu - dr n. med. Piotr Kasprzak

 

Z-ca Kierownika Zakładu - lek. med. Małgorzata Strychalska

 

lek. med. Anna Banaszek

lek. med. Małgorzata Drozd

lek. med. Ewa Gaborska

 

 

 

 

  

4 techników:

 • Kierownik Zespołu Techników - Piotr Kupczak
 • St. tech. elektroradiologii Agnieszka Mazur
 • Tech. elektroradiologii Dorota Błaszczyk
 • Tech. elektroradiologii Marta Gawłowska


 2 sekretarki:

 • Ewa Kowalska
 • Sylwia Rapior
 • Anna Zawisza


2 rejestratorki:

 • Anna Chodzyńska
 • Edyta Czownicka


1 osoba personelu pomocniczego:

 • Marta Kusiak


Pracownie:

 • mammograficzne
 • ultrasonograficzne
 • biopsyjne
 • dydaktyczna
 • badań scryningowych


Pracownie mammograficzne

sprzęt: 

 • 2 mammografy DIAMOND - GE
 • 2 procesory ciemniowe "MINILOADER 2000P" - KODAK z mikserem do odczynników (praca w trybie dziennym).


W pracowniach wykonywane są badania przesiewowe i diagnostyczne oraz w projekcjach dodatkowych.
Ilość badań wykonywanych rocznie około 15000.
Pracownie mammograficzne objęte są testami kontroli jakości co zapewnia utrzymanie wysokiej jakości badań.Pracownie ultrasonograficzne

sprzęt:

 • dwa aparaty USG MY LAB 60 - ESAOTE z głowicami 13Mhz i 18Mhz


W pracowniach usg wykonuje się badania z zakresu:

 • usg gruczołu sutkowego
 • usg blizn po usunięciu piersi
 • dołów pachowych i nadobojczykowych.


Ilość rocznie wykonywanych badań: około 9000Pracownia biopsyjna

sprzęt: 

 • zestaw biopsyjny -  SENORX - ENCOR STF
 • stół stereotaktyczny - MAMMOTEST PLUS/S - FISCHER
 • pistolet biopsyjny - PRO-MAG 2.2 - MANAN


Rodzaje wykonywanych biopsji:

 • cienkoigłowa
 • gruboigłowa
 • gruboigłowa wspomagana podciśnieniem (mammotomiczna)


Biopsje wykonuje się pod kontrolą obrazu usg lub przy pomocy stereotaktycznego stołu mammotomicznego.
Ilość wykonywanych biopsji rocznie: około 1000Pracownia do opisu badań scryningowychKontakty telefoniczne:

 • Kierownik Działu:  71/ 36-89-465
 • Kierownik Zespołu Techników:  71/ 36-89-558
 • Pracownia Mammograficzna:  71/ 36-89- 560
 • Pracownia USG:  71/ 36-89-562
 • Pracownia USG i biopsyjna: 71/ 36-89-561
 • Rejestracja na badania: 71/ 36-89-559
 • Rejestracja na badania scryningowe : 71/ 36-89-566
 • Pokój lekarzy i techników:  71/ 36-89-563Informacje dla pacjentów

 • Mammografia- jest badaniem nieinwazyjnym . Polega na ucisku i prześwietlaniu piersi promieniami Roentgena. Wykonywane są dwie projekcje: górno-dolna i skośna. W badaniu mammograficznym wykrywane są guzki o średnicy nawet 2-3 mm, a także inne zmiany w piersi w bardzo wczesnym etapie, niemożliwe do wykrycia podczas samobadania. Nie wymaga specjalnego przygotowania.
 • USG - badanie jest nieinwazyjne, wykorzystuje ultradźwięki przetwarzane na obraz. Metoda ta jest szczególnie przydatna do oceny piersi o budowie gruczołowej (np. u młodych kobiet) i pozwala wykryć palpacyjnie wyczuwalne guzki, a w przypadku większych zmian pomaga odróżnić wypełnione płynem torbiele od guzów litych. Badanie ultrasonograficzne jest bezbolesne. Przed przyłożeniem emitującej fale ultradźwiękowe sondy skóra smarowana jest specjalnym żelem. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.
 • Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa- służy do pobrania materiału komórkowego lub płynu z podejrzanych miejsc w piersi za pomocą strzykawki zakończonej cienką igłą . Trwa mniej niż 30 minut nie wymaga znieczulenia , założenia szwów i nie pozostawia blizn.
 • Biopsja gruboigłowa - wykonywana jest przez małe nacięcie skóry , w które kilkakrotnie wprowadza się igłę do biopsji. Zostaje pobrany mały fragment tkanki 4-6 próbek. Biopsja wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym, trwa ok.30 min. Wykonywana jest w warunkach ambulatoryjnych. Nie wymaga założenia szwów jedynie plaster i opatrunek uciskowy, który zdejmuje się po 1 dobie, pozostawia minimalną bliznę. Jest zabiegiem zarezerwowanym do zmian większych.
 • Biopsja gruboigłowa z podciśnieniem - mammotomiczna biopsja piersi jest zabiegiem ambulatoryjnym, trwa ok. 30 minut. Pozwala przez jednorazowe wkłucie o średnicy 3 mm pobrać wycinki podejrzanej tkanki. Stosuje się tylko znieczulenie miejscowe, nie zakłada się szwów, jedynie plaster i opatrunek uciskowy, który zdejmuje się po 1 dobie. Jest zabiegiem zarezerwowanym dla zmian mniejszych

  W/w  biopsje można wykonać  zarówno pod kontrolą stereotaksji jak i pod kontrolą USG .

  Biopsja gruboigłowa nie wymaga specjalnego przygotowania. Jedynie w przypadku zaburzeń krzepnięcia lub przyjmowania leków przeciwkrzepliwych należy zgłosić ten fakt i ustalić z lekarzem sposób przygotowania się do zabiegu.
 • Biopsja stereotaktyczna- aparatura składa się ze specjalnego stołu, na którym pacjentka leży na brzuchu, wbudowanego mammografu z przystawką stereotaktyczna i połączonego z nim komputera . Za jego pomocą wyznacza się parametry lokalizacji zmiany i głębokości wprowadzenia igły w jej centrum. Tego typu diagnostyka przydatna jest najczęściej w diagnostyce skupisk mikrozwapnień i innych zmian widocznych wyłącznie w mammografii.
 • Biopsja pod kontrolą USG - służy do pobierania materiału pod stałą kontrolą obrazu usg. W trakcie zabiegu, dzięki podglądowi obrazu na monitorze usg można dokładnie określić i zobaczyć zakres pobranego materiału oraz dokładnie wybrać obszar najbardziej podejrzanych zmian. Metoda ta służy do diagnostyki zmian widocznych w badaniu usg