Oddziały i Zakłady

Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna

A A A
 • Kierownik Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej - dr n. med. Piotr Hudziec

e-mail hudziec.p@dco.com.pl

Przyjmuje w sprawach służbowych od godz. 13:00 do 14:00 tel. 71 36 89 287

 • Z-ca Przełożonej Pielęgniarek - mgr Iwona Dudzic tel. 71 36 89 268

e-mail dudzic.i@dco.com.pl

 

Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna jest integralną częścią Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Udziela świadczeń leczniczych nie odpłatnie zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w trybie planowym.
Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są według kolejności zgłoszenia z uwzględnieniem zasady równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi przez Ministra Zdrowia.
Prowadzimy opiekę ambulatoryjną, diagnostykę, leczenie, konsultacje i porady lekarskie oraz profilaktykę chorób nowotworowych. Dziennie przyjmujemy około 500 - 600 pacjentów.
 
Ze względu na duże zainteresowanie pacjentów poradami specjalistów onkologów wprowadziliśmy limity przyjęć do poszczególnych gabinetów.
 
 • W obrębie Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej działają następujące poradnie:
 1. Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 2. Poradnia Radioterapii
 3. Poradnia Chemioterapii
 4. Poradnia Radioterapii Ginekologicznej
 5. Poradnia Ginekologii Onkologicznej
 6. Poradnia Profilaktyki Chorób Sutka
 • W Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej działają również:
 1. Gabinet Zabiegowy wykonujący drobne zabiegi chirurgiczne, krioterapię.
 2. Gabinet Opatrunkowy dla pacjentów operowanych w DCO.
 3. Gabinet Kolposkopii przyjmujący pacjentki w ramach programów profilaktycznych.
 4. Gabinet Endoskopii