UWAGA PACJENCI !

0 25 września 2017

Oddział Ginekologii Onkologicznej DCO uzyskał prestiżową akredytację Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (ESGO). Od tej pory będzie Europejskim Ośrodkiem Szkoleniowym w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

Certyfikat to przede wszystkim szansa dla naszych lekarzy. Dzięki uzyskaniu certyfikatu, mogą rozwijać swoje umiejętności, szkolić się oraz lepiej diagnozować i leczyć pacjentki Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.  

– Mamy możliwość wymiany doświadczeń ze specjalistami z innych ośrodków w Europie – mówi dr Barbara Rossochacka, szefowa Oddziału Ginekologii Onkologicznej w DCO. – Nasi lekarze mogą wyjeżdżać na zagraniczne staże, ale też nasz oddział może gościć ginekologów, którzy zechcą się tutaj szkolić.

  Młodzi ginekolodzy, którzy będą szkolić się w DCO, mogą dodatkowo ubiegać się o tytuł Europejskiego Specjalisty w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Przyznanie akredytacji ESGO to także potwierdzenie, że Oddział Ginekologii Onkologicznej w DCO zapewnia kompleksowe lecz

Posted in Aktualności by admin
0 21 września 2017

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

ZAPRASZA NA SPOTKANIA

IV EDYCJI

SZKOŁY DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH I ICH RODZIN

Kontakt: Elżbieta Garwacka-Czachor – Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta,

bud. H, pok. 306 a, telefon: 71/36 89 260, e-mail: garwacka.e@dco.com.pl

Posted in Aktualności by admin
0 14 września 2017

Regulamin Prowadzenia Badań Klinicznych w Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO) we Wrocławiu

Feasibility

  • Współpraca z Dolnośląskim Centrum Onkologii rozpoczyna się na etapie składania oferty na prowadzenie badania klinicznego przez podmiot zainteresowany jego prowadzeniem na terenie DCO.
  • Propozycje należy kierować równolegle do Działu Badań Innowacyjnych na adres e-mail : badaniakliniczne@dco.com.pl oraz do Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa, p. dr. n. med. Ireneusza Pawlaka na adres e-mail: pawlak.i@dco.com.pl.
  • Każde zaproponowane badanie zostanie rozpatrzone pod względem merytorycznym. W wypadku wydania pozytywnej opinii dotyczącej merytorycznej strony projektu, wskazany badacz uzupełni i odeśle wypełniony kwestionariusz feasibility.

Implementacja badania

  1. Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii podpisuje w imieniu Instytucji Umowę o Zachowaniu Poufności. Umowa ta powinna być przedłożona w języku polskim lub w języku angielskim oraz polskim.
  2. Podstawą prowadzenia badań klinicznych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu jest zawarcie umowy trójstronnej pomiędzy podm

Posted in Szpital by admin
0 31 sierpnia 2017

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

zatrudni OPERATORA CIŚNIENIOWYCH STERYLIZATORÓW PAROWYCH I GAZOWYCH

do pracy w Centralnej Sterylizatorni

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowozatrudnionego Pracownika:

  1. praca we wszystkich strefach Centralnej Sterylizatorni z zachowaniem reżimu hignieniczo-sanitarnego, pro

Posted in Aktualności, Ogłoszenia by Dorota Sęk
0 29 sierpnia 2017

Wrocław, 29.08.2017r.

 

Komisja Konkursowa

ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń

zdrowotnych w zakresie Urologii na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Wybrani oferenci:

Oferta Nr 1:

Prywatna Praktyka Lekarska Monika Złotkiewicz, ul. Pirenejska 5a/11, 50-574 Wrocław –

   Oferta spełnia wymogi formalne konkursu „B”

Oferta Nr 2:

Prywatna Praktyka Lekarska Adam Wojciechowski, ul. Grunwaldzka 68/2 50-357 Wrocław

   Oferta spełnia wymogi formalne konkursu „A”

Oferta Nr 3:

Prywatna Praktyka Lekarska Jacek Ornat, ul. Krynicka 15/4 50-555 Wrocław,

   Oferta spełnia wymogi formalne konkursu „B”

Oferta Nr 4:

Prywatna Praktyka Lekarska Łukasz Doło

Posted in Aktualności, Konkursy by Oleksandr Stepanets
0 25 sierpnia 2017

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

zatrudni

osoby do pracy na stanowisku

salowa/ salowo-noszowy

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowozatrudnionych Pracowników:

  1. wykonywanie czynności higieniczno-porządkowych/ porządkowych,

  2. pomoc przy transporcie chorych

Wymagani

Posted in Aktualności by Dorota Sęk
0 25 sierpnia 2017

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu zatrudni osoby do pracy na stanowisku salowa/ salowo-noszowy

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowozatrudnionych Pracowników:

  1. wykonywanie czynności higieniczno-porządkowych/ porządkowych,

  2. pomoc przy transporcie chorych

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

Posted in Aktualności, Ogłoszenia by admin
0 22 sierpnia 2017

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1368) 

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12

OGŁASZA KONKURS OFERT „B”

  poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie konsultacji, badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie urologii na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia na okres 5-ciu lat od daty podpisania umowy  Przedmiot konkursu obejmuje: przyjęcie obowiązków wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie konsultacji, badań diagnostycznych i zabiegów endoskopowych w zakresie urologii w pomieszczeniach należących do Udzielającego Zamówienie; informacje na temat rodzajów i przewidywanej liczby badań znajdują się w materiałach informacyjnych. Udzielający zamówienia nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wymagania: W postępowaniu w sprawie zawarcia umowy mogą brać udział tylko podmioty w

Posted in Aktualności, Konkursy by admin
0 22 sierpnia 2017

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1368)  

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12

OGŁASZA KONKURS OFERT „A” 

poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie konsultacji, badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie urologii na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia  na okres 5-ciu lat od daty podpisania umowy   Przedmiot konkursu obejmuje: przyjęcie obowiązków wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie konsultacji, badań diagnostycznych i zabiegów endoskopowych w zakresie urologii w pomieszczeniach należących do Udzielającego Zamówienie; informacje na temat rodzajów i przewidywanej liczby badań znajdują się w materiałach informacyjnych. Udzielający zamówienia nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wymagania: W postępowaniu w sprawie zawarcia umowy mogą brać udział tylko podmioty

Posted in Aktualności, Konkursy by admin
0 21 sierpnia 2017

Dolnośląskie Centrum Onkologii ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność DCO.

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego (zwanym dalej przetargiem) jest sprzedaż środków trwałych:

poz. 1. stół mammotomiczny Fischer Mammotest Plus/S, rok prod. 2002, nr fabryczny 9654-0602-014 nr inwent. TIV 42-48/1a, wartość księgowa 1.037.000,00 zł, wartość netto po uwzględnieniu amortyzacji wynosi 0,00 zł (umorzenie całkowite).Wartość( cena wywoławcza) w/w urządzenia do sprzedaży została wyceniona na kwotę 12.495,00zł netto

poz. 2. mammograf GE MGX-2000 rok prod. 2006, nrfabryczny 20560 nr inwent. TIV 42-30/4, wartość księgowa 418.039,74 zł, wartość netto po uwzględnieniu amortyzacji wynosi 0,00 zł (umorzenie całkowite).Wartość ( cena wywoławcza) w/w urządzenia do sprzedaży została wyceniona na kwotę 13.965,00 zł netto

poz. 3. mammograf GE MGX-2000 rok prod. 2007, nrfabryczny S/N 20680 nr inwent. TIV 42-30/5, wartość księgowa 303.213,69 zł, wartość netto po uwzględnieniu amortyzacji wynosi 0,00 zł (umorzenie całkowite). Wartość(cena wywoławcza) w/w urządzenia do sprzedaży została wyceniona na k

Posted in Aktualności, Ogłoszenia by Oleksandr Stepanets
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support