Projekt ONKOSCOPE

0 21 czerwca 2017

Szanowni Państwo Informujemy, iż trwa nabór na szkolenia w  ramach projektu: *„Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie”* Projekt jest realizowany przez Związek Pracodawców – Pracodawcy Zdrowia, w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu w ramach umowy POWR.05.04.00-00-0078/16. Uczestnikami/-czkami projektu mogą być lekarze (kopia dokumentu), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie, zatrudnieni w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia) oraz lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy wykonujących czynności zawodowe w placówkach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną. Pierwsze szkolenia odbędą się w terminie 1-2 lipca w Hotelu Mercure w Jeleniej Górze. *Pozostały wolne miejsca na szkolenia:* *1. Prawidłowe wykonywanie spirometrii wraz interpretacją wyników w praktyce lekarza POZ** **I dzień* Zasady wykonywania spirometrii w praktyce, najczęstsze błędy w wykonywaniu spirometrii 1h Interpretacja wyników badania spirometrycznego 1h Ćwiczenie wykonywania spirometrii – wykonywanie prób rozkurczowych – interpretacja wyników 2h Wykorzystywania spirometrii w rozpoznawaniu astmy i POCHP 1h Techniki inhala

Posted in Aktualności by Oleksandr Stepanets
0 19 czerwca 2017

Z inicjatywy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej przy współpracy Zarządu Oddziału Regionalnego we Wrocławiu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w dniach 13-15 października 2017 r. w Szklarskiej Porębie odbędzie się

V Konferencja Naukowo Szkoleniowa

Diagnostyka i Terapia Izotopowa w Onkologii”.

Konferencja jest kontynuacją poprzednich szkoleń, które cieszyły się dużym zainteresowaniem a ich celem była próba opracowania standardów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego na poszczególnych etapach leczenia wybranych chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania procedur izotopowych.

Wszelkie szczegółowe i aktualne informacje o V Konferencji dostępne są w specjalnie uruchomionym serwisie WWW pod adresem http://www.konferencja.ptmn.pl

Posted in Aktualności by admin
0 30 maja 2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że odwiedziny osób bliskich w Centrum Chorób Piersi – Breast Unit mogą się odbywać tylko do godz. 19.00.

Ograniczenia te są konieczne, ponieważ nadal jesteśmy w trakcie organizacji pracy oddziału.

Prosimy o zrozumienie i stosowanie się do naszej prośby.

Dyrekcja DCO

Posted in Aktualności by admin
0 29 maja 2017

W Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu otworzyliśmy pierwsze i jedyne w regionie – Centrum Chorób Piersi – Breast Unit (BU). Nowoczesny szpital rocznie będzie przyjmować blisko 1000 pacjentek. DCO jako pierwszy ośrodek na Dolnym Śląsku będzie przeprowadzał diagnostykę obrazową i biopsyjną najbardziej zaawansowanymi i najnowocześniejszymi technikami.

 

Dr Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu:

Breast Unit to nowa forma podejścia do pacjenta. To system kompleksowego leczenia, w którym w centrum są potrzeby pacjentki. Mamy doskonały zespół specjalistów i nowoczesny sprzęt. Brakowało nam jedynie nowego oddziału. Powstanie Breast Unit to pierwszy etap budowy nowego centrum onkologicznego we Wrocławiu.”

  Breast Unit to przede wszystkim doświadczony zespół specjalistów oraz koncepcja wielodyscyplinarnego i skoordynowanego leczenia nowotworów piersi. Koncepcja ta

0 23 maja 2017

„Badajcie się Drogie Mamy, bo my dzieci Was kochamy” – VIII edycja

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu wspólnie z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi oraz Fundacją „Razem Wygramy” po raz ósmy organizuje akcję profilaktyczną w przedszkolach. Tuż przed Dniem Matki do przedszkoli na całym Dolnym Śląsku trafią laurki w formie kolorowanek. Każde dziecko dostanie do pokolorowania laurkę, na odwrocie której będzie zamieszczone zaproszenie dla mamy na bezpłatne badanie cytologiczne. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne oraz indywidualne zaproszenie kobiet na bezpłatne badanie cytologiczne poprzez wręczenie laurek swoim mamom przez dzieci. W tym roku ponad 76 000 laurek trafi do blisko 900 przedszkoli. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Posted in Aktualności by admin
0 10 maja 2017

Szanowni Państwo,

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu podejmuje próbę pozyskania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia. W celu przeprowadzenia rzetelnej identyfikacji Państwa potrzeb w tym zakresie zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety. https://www.webankieta.pl/ankieta/273977/rozwoj-elektronicznych-uslug-w-dco-podmioty-lecznicze.html Dziękujemy! Dyrekcja DCO

Posted in Aktualności by admin
0 9 maja 2017

Szanowni Państwo,

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu podejmuje próbę pozyskania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia. W celu przeprowadzenia rzetelnej identyfikacji Państwa potrzeb w tym zakresie zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety. https://www.webankieta.pl/ankieta/273113/rozwoj-elektronicznych-uslug-w-dco-podmioty-gospodarcze.html Dziękujemy! Dyrekcja DCO

Posted in Aktualności by Oleksandr Stepanets
0 9 maja 2017

Komisja Konkursowa

ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie kompleksowego wykonywania badań – PET/CT na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Wybrany oferent:

nucleus – med sp.z o.o sp. komandytowa

ul. Tarasa Szewczenki 28c

51-351 Wrocław

Rozstrzygnięcie Konkursu

Posted in Konkursy, Szpital by Oleksandr Stepanets
0 28 kwietnia 2017

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016. 1638) 

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12

OGŁASZA KONKURS OFERT 

poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie kompleksowego wykonywania badań  PET/CT 

na okres od 01.07.2017r. do 30.06.2020r.

  Wymagania: W postępowaniu w sprawie zawarcia umowy mogą brać udział tylko podmioty wykonujące działalność leczniczą lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie objętym konkursem ofert, zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.   Szczegółowe warunki konkursu: Ze szczegółowymi informacjami na temat warunków konkursu ofert można zapoznać się w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 302 w dni robocze w godz. 10.00-12.00. Informacji udziela Jolanta Biernat tel. 71/ 36- 89-205 e-mail Biernat.j@dco.com.pl lub Dorota Sęk tel. 71/36-8

Posted in Konkursy by admin